Klockstapel o gravar
Foto: Elisabet Larson

Drönare över kyrkogården

Vi skapar underlag för digitala gravkartor

Arbete pågår där flygning med drönare används. Detta för att skapa digitala gravkartor samt områdeskartor.

Om någon person kommer med på bilderna på ett sådant sätt att personen går att identifiera kommer bilderna att anonymiseras.

Vi frågor kontakta 
Birgitta Bergqvist, Kyrkogårdsföreståndare
070-416 70 57 eller birgitta.bergqvist@svenskakyrkan.se