Foto: Linda Mickelsson/IKON

Barn

Varje vecka bedrivs gruppverksamhet för barn i alla åldrar i församlingshemmets nybyggda suterrängdel. Vi skapar, bakar, sjunger och leker.

Baby/barnrytmik

Baby/barnrytmiken bedrivs i olika grupper  för barn i åldern 0-4 år i vuxet sällskap. 

Rytmikpasset pågår 20-45 min beroende på åldern på barnet. Upplägget för rytmikstunden beror helt på utvecklingsnivån hos barnet. Hos det yngsta barnet fokuseras mycket på stimulans av medfödda reflexer och sinnen medan de äldre bl.a börjar träna sitt abstrakta tänkande, kroppsuppfattning och rumsuppfattning genom att vi bygger upp olika teman under rytmikstunden t.ex cirkus, djungel, bondgården mm Informationsblad rytmik

Öppen förskola

En öppen verksamhet dit alla ska känna sig välkommen. Där finns möjlighet till social samvaro för både barn och vuxna.

Upplägget är väldigt kravlöst, vi sitter tillsammans på golvet, både stora och små. Varje dag har vi en gemensam sångstund då vi sjunger kända barnsånger. För att barnen ska bli delaktiga använder vi oss av en ”sångpåse”. Varje barn får plocka upp en sak ur påsen och vi sjunger sången som hör till. Efter sångstunden har vi gemensam fikastund till självkostnadspris. Då skapas möjlighet att knyta kontakter föräldrar emellan som bidrar till ökat engagemang och aktivitet som motverkar isolering.

Baby/barnrytmik och Öppen förskola är två verksamheter som går lite ”hand i hand” En del föräldrar behöver en föranmäld verksamhet att gå till medan andra är precis tvärtom.

Miniminiorer & Miniorer

En föranmäld gruppverksamhet för barn i åldern 5-9 år fördelat på två grupper. Verksamheten är förlagd till 1,5 - 2 timmar en gång/vecka. Den tiden har vi frilek, pysselaktivitet, grupplek och en enkel andakt. Anmälan till Marie Källviks.

Äventyrarna

Det är för dig som är 10 - 12 år och känner att du vill hänga med andra som gillar att leka, tävla pyssla och snacka om allt mellan himmel och jord. Anmälan till Marie Källviks.

Barnverksamhetens kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för
Baby-/barnrytmik & Öppen förskola

Lena & Annacarin 070-416 70 53 eller
Lena Lundin Hedberg  Annacarin Persson

Kontaktperson
Miniminiorer, Miniorer & Äventyrarna

Marie 073-447 23 05 eller  Marie Källviks

 

Priser barnverksamhet

Pris för barnverksamhetens grupper

100 kr/grupp för medlem i Svenska kyrkan

200 kr/grupp för icke medlem som får plats i mån av utrymme i gruppen

Öppna grupper är gratis

Fika finns till självkostnadpris

Allt kan med fördel betalas via swish 123 237 73 56