Några sedlar och mynt på en svart duk.
Foto: Sven-Erik Falk /Ikon

Betalningsalternativ till församlingen?

Betalningsalternativ

Oavsett vad du ska betala till församlingen så ska du alltid använda något av nedanstående alternativ det viktiga är att du anger VAD betalningen avser.

Swish -det är enkelt att skicka pengar med Swish

Scanna qr-koden och swisha men glöm inte skriva vad det avser

Vårt swishnummer är 123 237 73 56 och i meddelandet anger du VAD betalningen avser. QR-kod för dig som scannar finns här intill. Scanna koden fyll i belopp och vad betalningen avser t ex kollekt och datum, gåva Akut diakoni eller gravskötsel fakturanr XXXX

Bankgiro 969-2880

Till vårt bankgiro gäller också att du måste komma ihåg att ange VAD betalningen avser.

KONtantbetalning

Möjlighet finns också att göra kontantbetalning på vår expedition även om vi försöker undvika kontanter så långt det går. Vi har precis som andra svårt att hantera kontanterna på ett effektivt sätt.