Foto: Elisabet Larson

Kyrkogården

Vilorummet för de som lämnat oss

1908 fick församlingen en egen kyrkogård och gravkapellet byggdes 1919 efter ritningar av Gustaf Ankarcrona. Snett bakom kapellet skymtar klockstapeln som skänkts av Hofors Aktiebolag 1908. Från samma tid kommer de två klockorna vilken den lilla är skänkt av Hofors Aktiebolag och den större skänktes av brukspatron Per Eriksson.

Kyrkogården sträcker sig utmed en grusås med vacker naturlig kupering. På 1940-talet anlades en urnlund, likaså en kolumbariemur. Minneslunden tillkom omkring 1970.

Hofors gravkapell
Kapellet Foto: Elisabet Larson

Genom begravningsavgiften kan kyrkogårdens allmänna ytor och kulturgravar hållas i vackert och vårdat skick.

Gravrättsinnehavare är däremot skyldiga att vårda sin egen grav antingen genom att själva sköta om den eller att ersätta församlingen för vård av graven.

Skötsel och innehavare av gravar

Gravskötselfakturor på väg..

Gravskötsel påbörjas när betalning inkommit