Gudstjänst under coronapandemin.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Verksamheten under Coronatiden

Många känner oro över spridningen av coronaviruset, vilket är helt förståeligt. Hörby församling följer händelseutvecklingen noga och vi följer Folkhälsomyndighetens. Läs mer om vad det betyder för Hörby församling.

Nu kan vi äntligen samlas fler i våra kyrkor!
Alla som längtar efter att fira gudstjänst - både gamla och nya - är varmt välkomna till våra kyrkor.
Detta öppnar också för ett ökat antal personer vid dop, vigsel och begravningar. Givetvis är det fortsatt viktigt att vi håller avstånd.

Antalet personer i varje kyrka är begränsat och varierar. Det gäller såväl begränsning i antal personer som möjlighet till säkerhetsavstånd och säker in- och utpassering.
Restriktionerna specificerar att det är anvisade platser som gäller för att kunna samlas fler vid allmänna sammankomster.
Vi har redan märkt upp anvisade platser som säkrar avståndet till andra deltagare i kyrkorummet.
Maximalt fyra (4) personer i ett sällskap får sitta tillsammans.

Antalet i varje kyrkorum:

  • Fulltofta kyrka 30 st.
  • Hörby kyrka 50 st. (fördelat på 35 st. i stora och 15 st. i lilla delen)
  • Lyby 50 st.
  • Långaröd 32 st. (fördelat på 22 st. i långskeppet och 10 st. i dopdelen)
  • Svensköp 31 st.
  • S Rörum 50 st.
  • Västerstad 50 st.
  • Äspinge 29 st.
  • Östraby 40 st.
  • Ö Sallerup 30 st.(fördelat på 24 st. i kyrkdelen och 6 st. i absiden)

Vid begravningar och urnnedsättningar utomhus gäller ett maximalt deltagarantal på 100 personer och att avstånd hålls.

Vi hoppas att vi möts i våra kyrkor!

 

 

Du som församlingsmedlem är lika viktigt nu även om du inte kan fysiskt närvara. Medverkan digitalt hemma. I gudstjänst. I bön. Men också din medverkan till att nå ut till den som behöver dig. Ring, sms:a, chatta med varandra (och andra) och både håll gemenskapens starka band såväl som skapa starkare band till de som du inte brukar umgås med.

Gud välsigne er.

Samtal med diakon eller präst

Hörby församlings präster och diakoner finns till för dig. Kontakta dem gärna för samtal om stort och smått!

Helena Tomelius, präst
0415-175 54

Håkan Lindberg, präst
0415-175 53

Catarina Mellberg-Borg, präst
0415-175 55

Fredrik Lagerstam, präst
0415-77 52 05

Maria Gruber Wikström, präst
0415- 77 52 11

Olof Sandström, präst
0415-175 51

Harry Hansen, diakon
0415-175 52

Maria Jönsson, diakon
0415-175 57

Marta Engström Nilsson, diakon
0415-175 77 

 

Vid övriga frågor, ring gärna 0415-175 50 eller mejla: hoerby.forsamling@svenskakyrkan.se