Meny

Verksamheten under Coronatiden

Många känner oro över spridningen av coronaviruset, vilket är helt förståeligt. Hörby församling följer händelseutvecklingen noga och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här nedan kan du snabbt se vilka aktiviteter som är inställda eller ändrade.

Folkhälsomyndigheten har uppmanat alla arrangörer att anpassa sina lokaler och deltagarantal för att få ner risken för smittspridningen. Det maximalt tillåtna deltagarantalet på 50 personer avser stora lokaler och utomhusmiljöer. Församlingens kyrkor är av olika storlek och erbjuder olika möjlighet att sitta på säkra avstånd. Därför har vi olika begränsningar för olika kyrkor. Inga undantag kan göras. Detta gäller även gudstjänster, dop, vigslar och begravningar.

Hörby kyrka max 50 personer
Fulltofta kyrka max 30 personer
Lyby kyrka max 50 personer
Västerstad kyrka max 50 personer
Östraby kyrka max 40 personer
Ö Sallerup kyrka max 40 personer
Långaröd kyrka max 30 personer
Svensköp kyrka max 40 personer
Äspinge kyrka max 30 personer
S Rörum kyrka max 50 personer

Hörby församling kommer under sommaren att fira färre gudstjänster per söndag. Gå till vår kalender för att se gudstjänstutbudet.

Samtal med diakon eller präst

Hörby församlings präster och diakoner finns till för dig. Kontakta dem gärna för samtal om stort och smått!

Helena Tomelius, präst
0415-175 54

Håkan Lindberg, präst
0415-175 53

Catarina Mellberg-Borg, präst
0415-175 55

Maria Gruber Wikström, präst
0415- 77 52 11

Olof Sandström, präst
0415-175 51

Harry Hansen, diakon
0415-175 52

Maria Jönsson, diakon
0415-175 57

Marta Engström Nilsson, diakon
0415-175 77 

Bra länkar

Folkhälsomyndigheten Har väldigt bra Frågor-och-svar-funktion

Försäkringskassan

Krisinformation.se  Har samlad information från olika myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Socialstyrelsen

UD  

1177 vårdguiden