Gudstjänst under coronapandemin.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Verksamheten under Coronatiden

Många känner oro över spridningen av coronaviruset, vilket är helt förståeligt. Hörby församling följer händelseutvecklingen noga och vi följer Folkhälsomyndighetens. Läs mer om vad det betyder för Hörby församling.

Hörby församling ställer om med anledning av gränsen på max 8 personer vid allmänna sammankomster. Så här ser de viktigaste förändringarna:

Under söndagar kommer endast en gudstjänst att firas och den genomförs utan närvarande församling. Som ett komplement kommer det att läggas ut en digital andakt på vår hemsida och vår Facebooksida.
Resterande verksamheter och gudstjänster ställs in.

Dop och vigsel kan genomföras med max 8 deltagare, exklusive personal, i kyrkan.

Vid begravningsgudstjänst får max 20 personer, exklusive personal, vistas i kyrkan.

Hörby kyrka är öppen varje dag mellan 8-18 med möjlighet till enskild andakt och ljuständning.

Våra diakoner och präster finns tillgängliga för samtal. Se deras telefonnummer nedan.

Du som församlingsmedlem är lika viktigt nu även om du inte kan fysiskt närvara. Medverkan digitalt hemma. I gudstjänst. I bön. Men också din medverkan till att nå ut till den som behöver dig. Ring, sms:a, chatta med varandra (och andra) och både håll gemenskapens starka band såväl som skapa starkare band till de som du inte brukar umgås med.

Gud välsigne er.

Samtal med diakon eller präst

Hörby församlings präster och diakoner finns till för dig. Kontakta dem gärna för samtal om stort och smått!

Helena Tomelius, präst
0415-175 54

Håkan Lindberg, präst
0415-175 53

Catarina Mellberg-Borg, präst
0415-175 55

Fredrik Lagerstam, präst
0415-77 52 05

Maria Gruber Wikström, präst
0415- 77 52 11

Olof Sandström, präst
0415-175 51

Harry Hansen, diakon
0415-175 52

Maria Jönsson, diakon
0415-175 57

Marta Engström Nilsson, diakon
0415-175 77 

Bra länkar

Folkhälsomyndigheten Har väldigt bra Frågor-och-svar-funktion

Försäkringskassan

Krisinformation.se  Har samlad information från olika myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Socialstyrelsen

UD  

1177 vårdguiden