Samarbete kring särskilda begravningsplatser

Under det gångna året har kyrkogårdsförvaltningen i Lund och Malmö sagt upp sina avtal med andra församlingar kring särskilda begravningsplatser. Detta påverkar bland annat muslimers möjligheter att få begravas hos dem. Enligt begravningslagen har de som tillhör andra trosinriktningar än kristendomen rätt till särskilda gravplatser anpassade efter deras religiösa sed.  Församlingarna i Höör, Hörby och Ringsjö har nu tagit fram en avsiktsförklaring om ett samarbete för att gemensamt tillgodose behovet av särskilda begravningsplatser framöver.

Samarbetet gör att församlingarna tillsammans kan uppfylla lagkravet om särskilda begravningsplatser för en lång tid framöver. Först ut med att sätta spaden i marken blir Ringsjö församling som planerar att anlägga en begravningsplats för muslimer på Bosjökloster kyrkogård under 2021. Ett möte där planerna presenteras kommer att hållas med företrädare för muslimer den 9 december. Lokala företrädare för religiösa grupper är välkomna att höra av sig för att ta del av information eller deltagande vid samråd.