Fötter vid en vägkant
Foto: Magnus Aronson-IKON

Pilgrimsvandring

Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?