Fötter vid en vägkant
Foto: Magnus Aronson-IKON

Pilgrimsvandring

Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

Välkommen att vandra längs en vacker skogsslinga på ca. 6 km med Magnhilds källa i centrum. Vi vägleds av pilgrimsorden: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, delande, andlighet.

Vandringstillfälle:

  • 18 maj,
  • 15 Juni,
  • 17 augusti,
  • 17 september(Sankta Magnhilds minnesdag, avslutas med mässa i Fulltofta kyrka).

Vi möts på Hästhagens rastplats (nära Magnhilds källa) kl. 13.00 och avslutar ca kl. 16.00 med andakt eller enkel mässa i Andrums naturkyrka. Tag gärna med en fika.

Anmälan till Hörby församling pastorsexp. 0415-175 50.
Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och anpassar antalet deltagare allt eftersom.

Vid övriga frågor kontakta: Präst Fredrik Lagerstam 0415-77 52 05.

 

(Obs. Pilgrimsvandring som var planerad till den 5 april blir tyvärr ej av.)