Meny

Ändrade aktiviteter p.g.a Coronaviruset

Många känner oro över spridningen av coronaviruset, vilket är helt förståeligt. Hörby församling följer händelseutvecklingen noga och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I det vi kan läsa om sjukdomen framkommer att äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är särskilt utsatta. Tillhör du en riskgrupp är rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att undvika sociala kontakter. Här nedan kan du snabbt se vilka aktiviteter som är inställda eller ändrade.

Under april och maj månad firar vi en gudstjänst per söndag. Vi firar inga mässa under pandemin utan dessa görs om till gudstjänster. För alla verskamheter gäller max 50 deltagare inklusive personal. Inga undantag kan göras. Det gäller alla typer av gudstjänster och samlingar.
Nedan ser du de gudstjänster vi firar tillsammans under april och maj.

 • 9/4 Skärtorsdag 18.00 Långaröd - Skärtorsdagsgudstjänst
 • 10/4 Långfredag 18.00 Västerstad - Långfredagsvesper
 • 12/4 Påskdagen 11.00 Hörby - Påskdagsgudstjänst
 • 13/4 Annandagpåsk 14.00 Svensköp - Emmausgudstjänst
 • 19/4 18.00 Fulltofta - Gudstjänst
 • 26/4 11.00 Ö Sallerup - Gudstjänst
 • 3/5 11.00 Hörby - Gudstjänst
 • 10/5 09.00 Långaröd - Gudstjänst
 • 17/5 14.00 S Rörum - Gudstjänst
 • 21/5 09.00 Svensköp - Gökotta i kyrkoruinen.
 • 24/5 11.00 Äspinge - Gudstjänst
 • 31/5 14.00 Östraby - Gudstjänst. 

KONFIRMANDER

Information har gått ut till alla konfirmander som skulle varit med i konfirmandsgrupperna Rakel och Påskkonfirmanderna om de förändringar som gjorts.
På grund av rådande omständigheter kommer konfirmationen för Rakel inte att genomföras i maj.  Den 1 september startar träffarna och konfirmationen sker lördagen den 10 oktober klockan 11:00 i Västerstad kyrka.

Samtal med diakon eller präst

Hörby församlings präster och diakoner finns till för dig. Kontakta dem gärna för samtal om stort och smått!

Helena Tomelius, präst
0415-175 54

Caroline Wiens, präst
0415-775211

Håkan Lindberg, präst
0415-175 53

Catarina Mellberg-Borg, präst
0415-175 55

Olof Sandström, präst
0415-175 51

Harry Hansen, diakon
0415-175 52

Maria Jönsson, diakon
0415-175 57

Marta Engström Nilsson, diakon
0415-175 77

Diakonimottagningen har öppet som vanligt.

ÖVRIGA verksamheter som ställs in för tillfället:

 • Kyrkkaffe
 • Öppen verksamhet
 • Café 14 
 • Församlingsaftnar
 • Sopplunch (middagsbön firas)
 • Rytmikgrupper
 • Körer
 • Barn- och ungdomsgrupper
 • Röras & Mötas
 • KU
 • Vårdhemsgudstjänster
 • Matlagningsgruppen
 • Språkcafé
 • Syföreningar
 • Konfaträffar
 • Påskkonfirmandgrupperna

 

Bra länkar

Folkhälsomyndigheten Har väldigt bra Frågor-och-svar-funktion

Försäkringskassan

Krisinformation.se  Har samlad information från olika myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Socialstyrelsen

UD  

1177 vårdguiden