Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Douzetterna

Douzetterna är församlingens kör för seniorer.

Kören övar varje torsdag kl. 14.30-16.30 och träffas i Församlingsgården, Lyby.

Kören sjunger en blandad repertoar - gamla goda örhängen, visor från förr och vår egen tid. Det blir sånger av bl a Taube, Bellman, Olrog och alla de andra. Kören bjuder på sin sång vid ett par tillfällen under terminen, någon gång i gudstjänst, vid någon församlingsträff och på äldreboende.

Annika Ahlberg

Kyrkomusiker