Årskurs 5

Upplev påsken, då och nu

Med sinnenas hjälp får barnen ta del av påsken och dess betydelse för oss.

Vad hände i Jerusalem den påsken för länge sedan? Vad säger bibeln?
Firade man påsk för 2000 år sedan? Och varför firar vi det än idag?
Firar vi påsk annorlund idag mot hur man gjorde förr?

Bibelställen vi utgår från: Matt 21: 1-3, 6-11, Matt 26: 14-16, 17-19, 26-29, Matt 27: 57-60, Luk 23: 55-56, Samt texter ur ”Bibel för barn”