Årskurs 4

Kom och besök en kyrka i Hörby församling

Vi gör en gemensam vandring där barnen med alla sina sinnen får uppleva kyrkorummet. 

Med ord och bild får barnen upptäcka kyrkan och dess historia. Utifrån barnens frågor och funderingar kring symboler, figurer och saker i kyrkan skapar vi tillsammans en upplevelse.

Vad använder man en dopfunt till?
Varför hänger det siffror på en tavla när man har gudstjänst?
Vad gör prästen vid det stora bordet?
Varför är det målat i vissa kyrkor men inte i andra? 

Frågorna är många och vi gör vårt bästa för att besvara alla.