Årskurs 2

Saga vs. Bibel

Kom och lyssna på delar av Emil i Lönneberga och det stora ”tabberaset”.
Varför ska man dela med sig? Kan det vara rätt även när man gör fel? 

Ni får också lyssna på delar av ”När Pippi går på cirkus”.
Vem är liten i Bibeln? Kan den lille vara den starke och den starke den svage?

Vi avslutar med en praktisk uppgift och en sång.

Bibelställen vi utgår från: Matt 14:13-21, 1 Sam 17:1-58