Lärandefestival i Karlstad 7-8/11 2019 

Deltagarna fick skriftlig information i förväg enligt den här texten:
Under Lärandefestivalen kommer arrangörerna att fotografera samt i vissa fall filma för att dokumentera eventet. Bilderna och filmerna kan komma att publiceras på internet och i trycksaker, som till exempel Svenska kyrkans webbplats, intranätet, i Svenska kyrkans sociala medier-kanaler såväl som i församlingsblad, foldrar och liknande kommunikation. Bilderna kan även komma att lagras i bildbanken Ikon och erbjudas till stift och församlingar och andra delar av kyrkan, även utanför EU/EES. De olika enheterna inom kyrkan får använda bilderna och filmerna för att informera om Svenska kyrkans verksamhet. Bilderna kan också komma att användas inom Sensus studieförbunds verksamhet.
Om du inte vill vara med på bild eller film kontaktar du fotograferna på plats.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Andakter

Har du inte möjlighet att gå på våra gudstjänster? Här kan du hitta länkar till våra andakter som vi lägger ut digitalt.

Vi lägger ut våra andakter via Youtube och Facebook. På vår hemsida kan du se den mesta aktuella andakten. Använd länken nedan för att komma till vår Youtubekanal. 

Hörby församlings Youtubekanal