Foto: Eva Kihlström

Verksamhet

I Hjo pastorat finns det många möjligheter för alla åldrar att mötas i våra kyrkor och församlingshem.

De regelbundna gudstjänsterna och aktiviteterna är till för alla. Till många av dessa går det bra att bara komma, medan en del fungerar bäst om man anmäler sig i förväg. Läs mer via rubrikerna i listen ovan!

Vad som är planerat just nu kan du läsa i kalendern här.


I verksamheten ingår också den roll kyrkan har vid olika viktiga skeden i livet. Då håller vi det vi kallar förrättningar, till exempel dop, vigsel och begravning.

De allra flesta arrangemang och aktiviteter som ordnas i Hjo pastorats regi kostar ingenting att delta i. Ofta finns däremot en möjlighet att ge en frivillig gåva som kollekt eller vid utgången. Har du inga kontanter med dig finns det numera möjlighet att ge en gåva med Swish.

För att gåvan skall behandlas som kollekt ska pengarna ha kommit in på pastoratets bankkonto inom 3 dagar efter gudstjänsten. Därefter behandlas de som gåva till Svenska Kyrkans internationella arbete.

Aktuella Swish-nummer för kollekt är följande

Hjo församling: 1236624050

Fågelås församling: 1233236650

Mofalla församling: 1231121737

Korsberga-Fridene församling: 1231807122

Nummer som används vid servering, t ex Fralla för alla, finns anslagna i Hjo Församlingshem, där betalningen skall ske till personal vid aktiviteten.