Foto: Eva Kihlström

Vänförsamlingen Chato i Tanzania

Församlingen ligger i Biharamulo kontrakt i Evangelical Lutheran Church in Tanzania

Kontraktsprosten har ett omfattande arbete i sina många församlingar, där just Chato är vänförsamling till Hjo. Kyrkoherden i Chato pastorat heter Thomas Kangeizi.

Hjo pastorat har tidigare bidragit till uppbyggnaden av en av kyrkorna, den i Kibehe. 

Därför har Hjo pastorat, med hjälp av många engagerade, samlat in pengar till en bil som används i kontraktet.

Nu pågår ett kyrkbygge i Chato, då den befintliga kyrkan där är alldeles för liten. Hjo pastorat bidrar genom olika typer av insamlingar, kollekter, gåvor, caféer etc. Gåvor till det pågående kyrkbygget kan swishas på nr 123 222 08 53, märkning ”Chato”.

För att fortsätta att hålla kontakt och utveckla samarbetet finns på förslag Skype-gudstjänster och utbyte av ungdomsvolontärer.