Foto: Torbjörn Tornblad

Vaktmästarbyte i Grevbäck

Gun-Britt Johansson har tackats av efter närmare 40 års tjänst

I samband med gudstjänsten den 15 januari avtackades Grevbäcks kyrkas vaktmästare Gun-Britt Johansson och den nya vaktmästare Linda-Marie Söderström välkomnades.

Gun-Britt Johansson har varit anställd sedan 1983, då som vaktmästare med både yttre och inre tjänst, men de senare åren har tjänsten enbart varit en inre.

Hjo pastorat vill varmt tacka Gun-Britt för troget arbete under 40 år och hälsar Linda-Marie Söderström välkommen som ny vaktmästare i Grevbäck.