Syföreningar

Hjo pastorat kan stolt konstatera att de traditionella syföreningarna troget håller ställningarna och jobbar hårt för att samla in medel till nödställda och behövande.

Syföreningarna i Fridene, Grevbäck och Hjo träffas regelbundet i församlingshemmen, Hjo varannan tisdag eftermiddag 15.00, Grevbäck varannan tisdag i Grevbäcks församlingshem 18.00. Grevbäcks syförening ordnar på sina kvällar också olika typer av caféer ungefär en gång i månaden. I Fridene sker träffarna varannan torsdag i församlingshemmet 14.00.

Det ordnas också flera andra aktiviteter, t ex auktioner och kyrkkaffen.

Då detta år inte är som vanligt, ligger för närvarande alla syföreningsaktiviteter nere.

Syföreningar i Hjo pastorat

Syföreningen i Fridene, diakon Ann-Louise Holst, 076-835 73 18, ann-louise.holst@svenskakyrkan.se

Syföreningen i Grevbäck, diakon Sabine Bjaaland, 073-076 97 71, sabine.bjaaland@svenskakyrkan.se

Syföreningen i Hjo, diakon Sabine Bjaaland, 073-076 97 71, sabine.bjaaland@svenskakyrkan.se