Svenska kyrkan i hela Sverige

Hjo pastorat är en del av en organisation med verksamhet i hela landet och även på många platser utomlands.