Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stjärnkören och Småstjärnorna

Sång, glädje och rörelse

Stjärnkören är för dig som går i årskurs 1-3. Vi lär oss nya sånger och att hitta rösten och tonbilda. Vi sjunger i kyrkan vid familjegudstjänster, och ibland gör vi egna små uppsjungningar både i kyrkan och i församlingshemmet. Vi övar onsdagar 16.30-17.10 i Hjo församlingshem.

Småstjärnorna vänder sig till barn som är 5 och 6 år. Vi sjunger mycket och gärna, och använder hela kroppen när vi sjunger. Rörelsesånger är härligt! Vi lär oss nya sånger på ett lekfullt sätt, men också att fungera i grupp, göra saker tillsammans och att följa en ledare. Vi övar onsdagar 17.20-18.00 i Hjo församlingshem.

Stjärnkören och Småstjärnorna

Barnkörerna i Hjo leds av Stina Andersson, 072-232 84 18, stina.a.andersson@svenskakyrkan.se