Foto: Sabine Bjaaland

Stilla promenader i Norra Fågelås

Följ med på stilla promenader den 5, 12 respektive 19 maj

Följ med på en stilla promenad i Norra Fågelås. Vi vandrar tillsammans genom naturreservatet i cirka en timme tre torsdagsförmiddagar den 5 maj, 12 maj och 19 maj.

Start: Norra Fågelås kyrka kl 9.45
Samåkning: avfärd från församlingshemmet i Hjo kl 9.30
Kontakt: diakon Ann-Louise Holst, ann-louise.holst@svenskakyrkan.se, tfn 076-835 73 18