Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Södra Fågelås kyrka

Inte synlig från landsvägen, men vackert inbäddad i härlig grönska

Södra Fågelås kyrka är med all säkerhet en tidig 1600-talskyrka. Den är byggd av kraftiga timmerstockar och har hela tiden varit spånklädd. Restaureringen under 1700- och 1800-talet har förändrat kyrkans utseende, timmerväggar skräddes och gamla målningar förstördes. Väggar vitmenades. Den senaste restaureringen slutfördes 1942 då timmerväggarna åter blottlades, nya fönster och ny bänkinredning insattes. Av ursprungliga målningar finns bara kortakets kvar. Altaruppställningen är ursprungligen från 1683, vars mittparti utgörs av en målning från 1942, utförd av den i församlingen bördige Simon Gate. Kyrkans klockstapel är från 1887. 

Klicka på nedanstående länk och gör ett besök i Södra Fågelås kyrka (öppnas i nytt fönster).

http://www.queenmedia.se/kyrkor/hjo/8

Folder om Södra Fågelås kyrka

Södra Fågelås kyrka

Vaktmästare är Rune Gustafsson, 072-501 30 01.