Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rapport från Chato

Söndagen den 10 juni besökte paret Hillby Grevbäcks församlingshem

Söndagen den 10 juni hade internationella gruppen i Hjo pastorat bjudit in Erland och Elisabeth Hillby till Grevbäcks församlingshem för att berätta om deras senaste besök i Chato i Tanzania.
Chato är Hjo pastorats vänförsamling i Tanzania, och ligger ca 50 km väster om Victoriasjön.
Både Erland och Elisabeth berättade med stor inlevelse om gudstjänstlivet i Chato samt visade bilder och videor. Bl a visades bilder på den bil som församlingsborna i Hjo pastorat samlade in pengar till under 2016 och 2017. Bilen är mycket uppskattad, och betyder mycket för de boende i området. Den används inte bara för kyrkans ändamål, utan även till sjukresor och andra transporter.
Kyrkan i Chato har så många medlemmar nu så att alla inte får plats i kyrkan, därför planeras en ny kyrkobyggnad.

Sabine Bjaaland