Rapport från Chato

Söndagen den 10 juni besökte paret Hillby Grevbäcks församlingshem

Söndagen den 10 juni hade internationella gruppen i Hjo pastorat bjudit in Erland och Elisabeth Hillby till Grevbäcks församlingshem för att berätta om deras senaste besök i Chato i Tanzania.
Chato är Hjo pastorats vänförsamling i Tanzania, och ligger ca 50 km väster om Victoriasjön.
Både Erland och Elisabeth berättade med stor inlevelse om gudstjänstlivet i Chato samt visade bilder och videor. Bl a visades bilder på den bil som församlingsborna i Hjo pastorat samlade in pengar till under 2016 och 2017. Bilen är mycket uppskattad, och betyder mycket för de boende i området. Den används inte bara för kyrkans ändamål, utan även till sjukresor och andra transporter.
Kyrkan i Chato har så många medlemmar nu så att alla inte får plats i kyrkan, därför planeras en ny kyrkobyggnad.

Sabine Bjaaland