Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet för Hjo pastorat heter Erika Malmberg, 072-549 64 34, dataskyddsombud(a)intechrity.se