Foto: Anne-Marie Grahn

Kallelser och protokoll

Här finner du det senaste protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträden, samt kallelsen till nästa sammanträde när den skickats ut.

Här läggs det senaste protokollet från kyrkofullmäktige i Hjo pastorats sammanträden ut när det är justerat, allt enligt beslut i KF § 17, 2014-11-13.