Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kallelser och protokoll

Här finner du det senaste protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträden, samt kallelsen till nästa sammanträde när den skickats ut.

Här läggs det senaste protokollet från kyrkofullmäktige i Hjo pastorats sammanträden ut när det är justerat, allt enligt beslut i KF § 17, 2014-11-13.