Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Organist/Försteorganist

Ett aktivt pastorat med ett rikt och varierat musikliv och engagerade och kreativa medarbetare, söker ny organist

Hjo
är en mycket fin liten trästad vid Vätterns strand. I kommunen bor omkring 9000 personer. Invånarna visar ett gott engagemang både i det kyrkliga livet och i sommarhalvårets många evenemang – som Konstrundan, Vätternrundan, Slöjdmässan, Hälsoveckan och mycket mera. Skara stifts folkhögskola är belägen i Hjo. Där finns både musikerlinjer och kantorslinje. Detta gör Hjo till en musikalisk stad.

Pastoratet
består av fyra församlingar: Hjo, Fågelås, Korsberga-Fridene och Mofalla, med sammanlagt 8 kyrkor. Geografiskt sammanfaller pastoratet med Hjo kommun och 72 % av befolkningen är medlemmar i Svenska kyrkan.
Vi är 26 helårsanställda personer i arbetslaget. 5 av oss är musiker.
De flesta kyrkorna firar gudstjänst varannan söndag, i Hjo kyrka varje söndag. Vi har lång tradition av att ta vara på musikaliteten i Hjo. Vi tycker att vi prioriterar musiken både vad gäller antalet tjänster och vad gäller verksamhetsanslag. Körlivet finns både i staden och i landsortförsamlingarna. Pastoratet har allt som allt 9 körer. Dessutom uppstår tillfälliga projektkörer emellanåt.

Tjänsten
är på 100%. Om din kyrkomusikerexamen är enligt ordningen från 2018, ska du ha nivå A och vara behörig för tjänsten försteorganist. Om din examen är enligt äldre ordning, ska du ha organistexamen.

Som vår organist/försteorganist har du ett övergripande ansvar för musikverksamheten i pastoratet. Det betyder inte att du sköter allt själv, men det innebär att när det behövs samordning och samråd inom musikverksamheten, är du ansvarig för detta. Det innebär också att du har budgetansvaret för musikens verksamhetsanslag. Kyrkoherden är arbetsledare för både dig och dina musikerkollegor.

Både musiker, präster och diakoner har en ansvarsfördelning mellan församlingarna. Detta innebär att du, som en i musikerlaget, ansvarar för Hjo församling, med kyrkorna Hjo, Svärtan och Grevbäck. Du spelar på de flesta gudstjänsterna. Dina körer har sin bas i Hjo församling. Du är den som driver och planerar musikutbud och verksamhet i Hjo församling.

Du
Gillar att utveckla församlingslivet
Har en egen, personlig tro som trivs i Svenska kyrkan
Värdesätter det söndagliga gudstjänstlivets musikarbete
Har musikalisk bredd
Stimuleras av samarbete
Har förmågan att växla mellan ledarroll och medhjälparroll
Har kyrkomusikerexamen nivå A eller äldre organistexamen
Har körkort och tillgång till bil

Ansökan
Senast den 20 oktober

Skickas till
hjo.pastorat@svenskakyrkan.se
eller till
Hjo pastorat
Regeringsgatan 12
544 30  HJO

Bifoga CV, löneanspråk och kontaktinformation till två referenspersoner.
Tillträde så snart som möjligt.

Har du frågor kan du kontakta:
Anders Ehrngren, kyrkoherde – 0503-323 81, anders.ehrngren@svenskakyrkan.se

Facklig representant:
Annika Argus, Lärarförbundet – KMR – 0708-421061, annika.argus@kmr.se

En känsla av organist