Meny

Magnifik Johannespassion i Hjo Kyrka

På långfredagen bjöd Hjo kyrkokör förstärkt med medlemmar ur Kyrkefalla kyrkokör tillsammans med solister och instrumentalister på ett högklassigt framförande av Bachs Johannespassion, allt under Emma Stjernbergs ledning

Evangelist Conny Thimander Bild: Ingvar Gustafsson

Johannespassionen är ett på alla sätt storslaget verk, i Bachs produktion endast överglänst av hans Matteuspassion. I verket presenteras passionshistorien, berättelsen om Jesu lidande och död på korset, som den framställs av evangelisten Johannes. Bachs passioner är mäktiga och gripande och kan liknas vid musikaliska katedralbyggnader. De har inte för inte renderat honom epitetet ”den femte evangelisten”.
Bach tjänstgjorde under en stor del av sitt liv i Leipzig, där han var ansvarig för kyrkomusiken i fyra kyrkor. Johannespassionen blev hans första större verk där. Verket är uppbyggt i olika lager: evangelietexten sjungs av en evangelist (tenor), däremellan ingriper en kör som omväxlande föreställer överstepräster/soldater/skriande folkmassor etc. I ariorna, som är fria tilldiktningar och utförda av solister, kommenteras evangelietexten av den enskilda människan, och i koralerna slutligen reflekterar församlingen över händelserna.
De olika delarna hanteras av Bach på ett mycket konstfullt sätt. Hans tonmålningar – som utgår från tidens affektlära, att vissa intervall, kromatiska passager, dissonanser etc. förmedlar en känsla – äger en sällsynt uttrycksfullhet. De många dramatiska körsatserna är polyfona mästerverk, medan de insprängda koralerna är skrivna i traditionell fyrstämmig sats och fungerar som kontrasterande vilopunkter mellan de mer känsloladdade partierna.
Uppförandet var på hög konstnärlig nivå. Alla medverkande – dirigent, kör, sångsolister samt instrumentalister – presterade på toppnivå. Sopranen Negar Zarassi och alten Johanna Ek utförde båda sina arior med hängivenhet: i arian Upplös dig, mitt hjärta, i floder av tårar (nr 35), förmedlade Negar Zarassi förlusten av Jesus med en djupt känd sorg, och i Det är fullbordat! (nr 30) sammanfattade Johanna Ek essensen av påskens budskap på det mest gripande sätt. Kristus parti utfördes med pondus och ett stort lugn av basen Carl Ackerfeldt, som tyvärr var indisponerad och fick utelämna sina arior. En sensationell insats gjorde tenoren Conny Thimander, som trots sjukdom infann sig för att sjunga evangelistens parti. Han inte bara sjöng utan gestaltade texten med kroppsspråk och åtbörder och en expressiv sångstil, som på ett unikt sätt lyfte fram dramatiken i evangelietexten. Övriga soloinsatser utfördes av Hans Engvall (Pilatus), Björn Berling (Petrus), Beatrice Snabb (tjänsteflicka) och Lars Berg (tjänare).
När slutkören Ruht wohl (nr 39) och den sista koralen (nr 40) klingat ut följde klockringning, varefter församlingen framförde sitt tack med stående ovationer.
Margareta Rörby