Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kampen mot ondskan

Helgbetraktelse i Hjo Tidning 180302

Kampen mot ondskan är temat i otaliga böcker, filmer och berättelser. Det är också en röd tråd i Bibeln. Söndagens bibeltext från Gamla Testamentet handlar om den unge Davids kamp mot den väldigt krigaren Goliat. Filistéerna ville inta hela Israels land och göra folket till slavar. Goliat erbjöd israeliterna att avgöra striden genom en envig. I stället för ett stort krig skulle två kämpar från vardera lägret avgöra vem som skulle härska i landet. Ingen av israeliterna vågade, ingen utom den unge David. Vad kan en ung pojke med en slunga göra mot en elitsoldat, tre meter lång och med en 60 kilo tung rustning? Men David hade en hemlighet. Han hade i hemlighet blivit smord till Israels kung av profeten Samuel, som visste vad som var Guds vilja. Och han visste att den starkaste makten som finns var med honom. Han gick emot ondskans representant i Herren Sebaots namn. Innan Goliat visste ordet av var han fälld till marken av en sten från Davids slunga.

Kampen mot ondskan förs av många människor som de stora och berömda inte räknar med. Kampen mot ondskan äger rum i helt vanliga människors liv. Och när vi tar steget och vågar stå emot det som vi vet är ont, då är vi inte ensamma. Gud som är godheten själv och starkare än allt ont är med oss. Och vi får tänka på det uttryck som lär upprepas 365 gånger i Bibeln, en gång för varje dag: "Var inte rädd". Du är inte ensam. Visst har du rätt när du tänker att du är liten och svag. Men Gud som är med dig är starkare än alla ondskans makter.

Krister Annell

präst, Fågelås församling