Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Jul i mörker

Helgbetraktelse i Hjo Tidning 171222

I Sverige firar vi alltid jul i mörker. Julen inträffar ju under den tid på året när dagarna är allra kortast. På södra halvklotet är det annorlunda. I en annan bemärkelse kan man säga att julens budskap handlar om en tillvaro i mörker.

Folket i det heliga landet levde under ockupation. En kejsare hundratals mil bort tvingade Josef och Maria att färdas den långa vägen från Nasaret till Betlehem för att han skulle kunna pressa skatt ur dem. När de kom till Betlehem fanns det inte plats för dem i härbärget. Det är och var många som liksom Josef och Maria möter stora svårigheter i livet.

Jesusbarnet föddes i ett stall. Hans första viloplats blev en krubba, djurens matho. Snart blev familjen tvungen att fly till Egypten, eftersom kung Herodes ville döda Jesus. Jesus fick ingen lätt start på livet. Men det mörker som han delar med många andra lystes upp av änglarna som talade om att det lilla barnet kom med glädje och hopp till världen.

De fattiga herdarna var de första utomstående som fick se barnet, fortfarande med änglarnas budskap sjungande i öronen. Profeten Jesajas budskap från 700-talet före Kristus gällde herdarna. Det gäller också oss:

"Det folk som vandrar i mörker skall se ett stort ljus, ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart." Det blev ingen jul i mörker. Herdarna fick ju möta Jesus, Befriaren. Också vi får tänka på honom och tala med honom när vi firar jul. Jesus säger: "Jag är världens ljus. Den som tror på mig skall inte vandra i mörkret utan skall ha livets ljus".

Krister Annell, komminister i Fågelås församling