Nattvarden

Nattvarden är en måltid som förenar oss med varandra och med Jesus Kristus. Genom dopet blir vi en del av kyrkans gemenskap och när vi firar nattvard växer vi i den gemenskapen. Nattvarden handlar om Jesu liv, död och uppståndelse, det som är kyrkans kärna.

Varje söndag firar vi gudstjänst med nattvard i Hjo kyrka. Nattvarden består av enkelt bröd och vin. Brödet är glutenfritt och vinet alkoholfritt.

Det är i den senare delen av gudstjänsten som nattvardens bröd och vin delas ut. Det görs på lite olika sätt. Ibland sker det vid altarringen, då går man upp dit och faller på knä och tar emot brödet och vinet. Man sträcker fram handen och får en brödbit (oblat) i handen. Sedan kan man antingen stoppa brödet i munnen och dricka ur bägaren när någon kommer med den, eller behålla brödet i handen och doppa det i bägaren.

Vi tillämpar (oftast) "obrutet duklag". Det innebär att när man tagit emot brödet och vinet och dröjt kvar en liten stund, reser man sig och går och lämnar plats till någon annan. Prästen och medhjälparen delar ut nattvarden så länge det finns någon som kommer fram till altarringen.

Ibland delas nattvarden ut nedanför trappan i koret. Då står prästen och två medhjälpare i mitten och delar ut bröd och vin. Vi tillämpar då ett slags ”gående bord”, man tar först emot brödet och sedan vinet, och tanken är man omväxlande går åt vänster och höger. 

Om man inte vill ha brödet och vinet men vill ha en välsignelse, lägger man höger hand på vänster axel.

Nattvarden är en del av gudstjänsten, och man måste inte ta nattvarden för att delta i gemenskapen i kyrkan. När nattvarden delas ut kan man sitta kvar i bänken och be eller man kan gå till ljusbäraren och tända ljus om man inte vill ta emot brödet och vinet.