Foto: Eva Kihlström

Musik i kyrkan

Hela församlingen är välkommen att vara med och delta i gudstjänsternas sång och musik. Körerna är den del av församlingen som har förberett en särskild insats då de medverkar i en gudstjänst.

I Hjo pastorat finns det flera körer för olika åldrar och med olika stil och svårighetsgrad. Se listen ovan.

Emellanåt inbjuder vi till konsert i kyrkans regi - det kan vara med våra egna körer och musiker, med gästande förmågor eller olika samarbeten.

På sommaren är vår "Musik i sommarkväll" och musikandakterna i Sommarkyrkan riktiga pärlor att besöka för både besökande och bofasta. Se annonsering och vår egen kalender!

De flesta konserter som vi ordnar i kyrkan har fri entré. Då kan man oftast lämna en frivillig gåva vid utgången.