Meny

Jesus skapar tro

Helgbetraktelse i Hjo Tidning 180119

Psaltaren 36:6-10: Herre, till himmelen sträcker sig Din nåd, Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, Din rättvisa som det djupaste hav. Herre, Du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud. I Dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i Ditt hus. I Din glädjes strömmar stillas deras törst.Ty hos Dig är livets källa, i Ditt ljus ser vi ljus.

Temat för tredje söndagen efter trettondedagen är "Jesus skapar tro". Det är ett befriande tema, som hjälper oss förstå att tro varken kan presteras eller kommenderas. Tron är en skör och dyrbar gåva, given till alla. Den utvecklas i sin egen takt i människans inre djup, som i en skyddande trädgård. Där kan den få hitta näring, gro och växa.

När vi samtalar kring tro hamnar vi ofta enbart i "tro att"-resonemang, som handlar om vad vi bör tro på och hur vi bör utöva tron. Men tro innefattar så mycket mer än teologiska spetsfundigheter. Trons innersta kärna handlar om en djup förtröstan på Guds omsorg. Tillförsikten att det finns ett speciellt syfte och en tanke med just mitt liv. Övertygelsen eller aningen om att någon ligger bakom hela skapelsen. Någon som ville mitt och alla andra människors liv.

Söndagens psaltarpsalm beskriver Guds omätbara nåd, trofasthet och rättvisa. Alla dessa eftersträvansvärda eenskaper och företeelser får alla människor, Guds medarbetare, vara med och sträva efter att förverkliga. De kan tyckas vara omöjliga att uppnå, men inte heller här handlar det om prestation utan om vårt inre förhållningssätt. Att vi vill och bjuder till. I psalmen beskrivas Guds ljus och livets källa som en hjälp för oss människor att finna vår väg. Till källan är vi alla välkomna. Där får vi hämta friskt, klart vatten. Vatten som skapar tro och liv.

Ann-Louise Holst

diakon, Hjo pastorat