Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fridene kyrka

Belägen i ett öppet landskap alldeles invid ån

Bild: Anne-Marie Grahn

En murad kyrka som består av ett rektangulärt långhus med vidbyggd sakristia i norr och västtorn. Ingång i väster samt mitt på långhusets sydsida. Sannolikt uppfördes en raksluten korkyrka redan under tidig medeltid (den kyrkan finns avbildad under 1600-talet). Det befintliga västtornet har tunnvälvd bottenvåning och spiraltrappa i murens tjocklek, vilket talar för att det tillbyggts redan under 1100- eller 1200-talen. Kyrkans nuvarande planform är emellertid ett resultat av en radikal ombyggnad 1805, då medeltidskyrkan raserades, förutom tornet, som fick stå kvar. Exteriören präglas av 1800-talets ombyggnad, även om västtornets proportioner, murgluggar och spånslagna spira erinrar om kyrkans äldre byggnadshistoria. Murarna är vitputsade såväl in- som utvändigt och genombryts av spetsbågiga fönsteröppningar. Interiörens nuvarande utformning härrör från den genomgripande restaureringen 1949, då avsikten var att framhäva dess tidiga 1800-talskaraktär. Kyrkorummet täcks av ett spegelvalv. 

Klicka på nedanstående länk och gör ett besök i Fridene kyrka (öppnas i nytt fönster).

http://www.queenmedia.se/kyrkor/hjo/6

Folder om Fridene kyrka

Fridene kyrka

Vaktmästare är Henrik Sveder, 072-250 04 70