Fralla för alla

Frukostservering på onsdagar, och som namnet anger, för alla!

Fralla för alla ligger för närvarande på is, men på sikt räknar vi med att öppna igen!

Fralla för alla

Ansvarig är husmor Åsa Palm 070-309 49 27, asa.palm@svenskakyrkan.se