Förtroendevalda

I Hjo pastorat, som i övriga Svenska kyrkan, finns en organisation av förtroendevalda som styr verksamheten.

Här hittar du en förteckning över vilka de förtroendevalda i Hjo pastorat är under mandatperioden 2018-2021. 

Kyrkofullmäktige Hjo Pastorat

Ordförande: Anneli Ödvall, 0503-200 91

Vice ordförande: Rutger Gram

Ledamöter

Erik Eriksson
Maj-Britt Axén
Kenneth Holgerson
Helena Taubner
Stina Andersson
Jaan Kello
Karl Sjögren
Elizabeth Annell
Elvy Westman
Björn Bröne
Inger Nolegård
Bo Johansson
Barbro Johansson
Arne Westman
Anders Tornblad
Ulla Zander
Göran Hagmyr
Inger Andersson
Ove Andersson
Ann-Marie Johansson
Gudrun Johansson
Leif Lindholm
Stefan Olsson

Ersättare

 • Anders Tornblad
 • Karin Kejnell
 • Camilla Eriksson
 • Eva Kihlström
 • Marie Holgerson
 • Karin Grenabo
 • Inga Bergkvist
 • Pierre Rydén
 • Britt-Marie Brandqvist
 • Waltraud Reckermann
 • Marloes Johanna Bouwmeester
 • Cecilia Forsberg
 • Barbro Rödin
 • Leona Öberg

Kyrkoråd för Hjo Pastorat

Presidiet består av Jaan Kello, Rutger Gram och kyrkoherde Anders Ehrngren 

Ordförande: Jaan Kello, jaan.kello [a] icloud.com, 0503-21012

Vice ordförande: Rutger Gram

Ledamöter

 • Björn Bröne
 • Erik Eriksson
 • Göran Hagmyr
 • Kenneth Holgerson
 • Barbro Johansson
 • Arne Westman
 • Anneli Ödvall

Ersättare

 • Elizabeth Annell
 • Karin Grenabo
 • Inger Nolegård
 • Stefan Olsson
 • Helena Taubner

Fastighetsutskott

Ordförande Erik Eriksson

Ledamöter Anders Haglind, Eva Johansson, Björn Bröne

Ersättare Göran Hagmyr

Kyrkogårdsutskott

Ordförande Arne Westman

Ledamöter Göran Hagmyr, Margareta Nolberger

Ersättare Barbro Johansson