Foto: Jarmo Hirvioja

En känsla av Hjo

Representanter för kyrkan ger sin bild av staden. Filmat av Jesper Anhede.