Foto: Eva Kihlström

Dop

Dopet är ett av den lutherska kyrkans två sakrament, det andra är nattvarden. Ett sakrament är en helig handling som förmedlar nåd. Svenska kyrkan döper små barn eftersom Jesus sade att Guds rike tillhör barnen.

 

Dopet är ingen namngivningsceremoni, men att namnet nämns är viktigt eftersom den som döps är känd och älskad av sin familj och av Gud. Dopet är hela församlingens angelägenhet och föräldrar som låter döpa sitt barn har avsikten att ge barnet en kristen tro, tillhörighet till Svenska kyrkan och därmed en del av en världsvid gemenskap.

 

Praktiskt kring dopet

Dopet kan ske antingen i en särskild dopgudstjänst, eller i en av söndagens gudstjänster. Före dopet hålls ett dopsamtal med dopbarnets föräldrar. Samtalet handlar om dopets betydelse och dopgudstjänstens ordning. Föräldrarna, eventuella syskon och faddrarna uppmuntras att medverka i gudstjänsten med läsningar, böner etc. och i valet av musik

 

Fadder

Många väljer att ha en eller flera faddrar till sitt barn. Faddrarnas uppgift är dels att vara en viktig vuxenperson vid sidan av föräldrarna, dels att vara ett stöd i barnets kristna fostran. En fadder skall själv vara döpt och över 15 år gammal.

 

Dopkaffe

Efter dopceremonin är det brukligt att bjuda släkt och vänner på kaffe eller en måltid. Hjo pastorat har församlingshem att låna i anslutning till flera av våra kyrkor. Tala med pastorsexpeditionen då dopet bokas!

 

Blev du inte döpt som barn är du välkommen att bli döpt oavsett ålder.

När du väljer att döpas lovar Gud att dela ditt liv i alla dagar till tidens slut och att gå med dig på alla dina vägar. Det betyder att oavsett hur livet är, så är Gud närvarande.

 

Samtal om kristen tro

För att döpas krävs det inte mer av dig som vuxen än för ett barn. Men för att du skall få veta mer om den kristna tron erbjuder vi samtal, antingen med någon präst eller diakon eller i en Alpha-grupp. Före dopet hålls ett särskilt dopsamtal där vi talar mer om dopets betydelse och hur dopet går till.

 

Medlem i kyrkan

Vid dopet blir du också medlem i Svenska kyrkan och del av en världsvid gemenskap.. Kontakta pastorsexpeditionen för att få veta mer.