Foto: Eva Kihlström

Bröllop

Vigselgudstjänsten är ett stort och högtidligt ögonblick för alla närvarande. Därför är det viktigt att vigseln blir ett vackert minne som skall vårdas ömt och tas fram de dagar vardagslivet känns tungt. En kyrklig vigsel är en vacker, symbolrik gudstjänst och en hyllning till kärleken.

Hur går det till?

De som önskar kyrklig vigsel kontaktar Pastorsexpeditionen och bokar dag och tid. En eller båda parter måste tillhöra församlingen. Önskemål om vigsel på annan plats än i kyrkan kan diskuteras vid bokningen.

Före vigseln måste hindersprövning ha ägt rum. Man ansöker om hindersprövning hos Lokala skattemyndigheten och får då ett intyg som är giltigt i fyra månader. Intyget lämnas till vigselförrättaren som kontaktar brudparet för ett vigselsamtal en tid före vigseln. Detta samtal handlar om vigselgudstjänstens innehåll och utformning.

Ordningen för vigsel regleras av Den svenska kyrkohandboken. Musiken väljs av paret i samråd med kantor och präst. Musiken som ingår i gudstjänstordningen är två till tre psalmer samt ingångs- och utgångsmusik.

Alla vigselgudstjänster i Svenska kyrkans församlingskyrkor är kostnadsfria för medlemmar. Det är fritt för brudparet att ordna extra musik, dekorationer och eventuella andra inslag i sin vigselgudstjänst, men då får de bekosta detta själva.

Det finns möjlighet att öva i kyrkan före vigseln