Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar tillvara på de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen utser begravningsombud efter förslag från kommunen, andra trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område. Begravningsombuden utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige.

Begravningsombud i Hjo är Anne-Marie Fredriksson, 0503-315 98.