Foto: Marie Lennartsson

Begravning

Begravningsgudstjänsten är till för den döde, en värdig avslutning på livet där vi överlämnas i Guds händer, och för de anhöriga som behöver få ta avsked av den de mist på ett sätt som blir personligt för dem. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Alla begravningar föregås av samtal i personliga möten mellan präst och anhöriga. Där finns möjlighet att rådgöra om musikval. Begravningsgudstjänsten följer alltid en bestämd ordning fastställd i Den svenska kyrkohandboken. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid. I samråd med präst och organist bestäms de moment som är valfria. All personal är skyldig att så långt det är möjligt tillmötesgå de önskemål som kan finnas runt begravningsakten och gravsättningen.

 

Tid för begravningsgudstjänst, och eventuell hyra av församlingslokal för minnesstund efter begravningen, bokas på pastorsexpeditionen, antingen av de anhöriga eller av en begravningsentreprenör. Hos begravningsentreprenören kan man också diskutera andra praktiska frågor omkring begravningen.

 

Begravningsceremoni som leds av präst i kyrka eller kapell har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

 

Tacksägelse

Alla avlidna som var medlemmar i någon av Hjo pastorats församlingar nämns i tacksägelse i församlingens gudstjänster. Till denna tacksägelse kommer särskild inbjudan.