Foto: Magnus Aronsson/IKON

Babyrytmik

Dags igen för de små barnen att gunga och annat som är roligt när man är liten

Är inställd under våren p g a situationen med coronaviruset.

Babyrytmik

Ledare är Hanna Laurén, 070-317 42 46, hanna.lauren@svenskakyrkan.se