Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Årets fasteresultat: 82 634 kronor

Varmt tack till alla som på olika sätt bidragit. Din gåva har gjort skillnad!

Temat för årets fasteinsamling var ”Dela lika under samma himmel.”
Fasteinsamlingen är avslutad och resultatet av den blev i Hjo pastorat 82 634 kronor.

Ett varmt tack till alla som genom gåvor, bakning, plantering av sticklingar, sång och handarbete hjälpt till att samla in pengar.

DIN GÅVA HAR GJORT SKILLNAD!