Foto: Rasmus Lindberg

Våra kyrkogårdar

I vår församling har vi två kyrkogårdar:

Hjärnarps kyrkogård och Tåstarps kyrkogård.

På dessa båda kyrkogårdar har vi "vanliga gravplatser" för både urna och kista, vi har urnlundar och minneslundar.

I Hjärnarp har vi även askgravlund och askgravplats.

 

Foto: Rasmus Lindberg