Meny

Faktureringsrutiner

Detta är ett brev till alla leverantörer.

 För att få effektivare betalningsrutiner och höjd servicenivå övergår Hjärnarp-Tåstarps församling till att skanna och tolka alla leverantörsfakturor elektroniskt.

Detta innebär nya rutiner för dig som leverantör.

Hjärnarp-Tåstarps församling (org.nr. 252002-7752) inför en gemensam adress för alla inkommande fakturor.

Ny fakturaadress från och med 2017-12-15
Hjärnarp-Tåstarps församling
Fack 77800993
Box 15018
75015 Uppsala

Observera att fakturaadressen även ska framgå på fakturan. 

Denna adress gäller alla leverantörsfakturor. Fakturorna går direkt till vår skanningsleverantör. Annan post som ni vill ska nå oss ska skickas i separat försändelse till respektive avdelning eller enhet på nuvarande adress.

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas i PDF-format till 77800993@faktura.svenskakyrkan.se

Leverantörsfakturor i utländsk valuta kan mejlas i PDF-format till 77800993@invoice.svenskakyrkan.se

Fråga alltid Hjärnarp-Tåstarps församling beställare efter beställarens namn.
Innehållet i referensnummerfältet används för att automatiskt skicka fakturan till den person som ska godkänna fakturan för betalning, varför det är viktigt att namnet finns angivet på fakturan.

Betalningsvillkor

Vi betalar våra leverantörsfakturor 30 dagar efter ankomstdatum hos skanningsföretaget. Det är därför viktigt att korrekt fakturaadress anges på fakturan eftersom den i annat fall kan riskera att bli för sent betald.

Övriga villkor

Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras ej.

Dröjsmålsränta accepteras endast enligt räntelagen dvs. referensränta +8%.

Övriga uppgifter som ska finnas på fakturan

  • Leverantörens juridiska namn och adress
  • Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer.
  • Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto)
  • Kundens juridiska namn = Hjärnarp-Tåstarps församling 252002-7752
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp i kronor och % per momssats
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum

Fakturor som postas från Er fr.o.m. 2017-12-15 ska sändas till den nya adressen.

Fakturor som anländer till den gamla adressen efter detta datum kommer att returneras.

Har du frågor kontakta oss

E-post: bertil.ericsson@svenskakyrkan.se

Ett stort tack på förhand för er medverkan!

Med vänliga hälsningar,

Bertil Ericsson, ekonom