Konfirmationsläger på Ransberg 2013

Livets händelser

Visst är livet märkligt. Vad vi kan vara säkra på är att vi föds och att vi en dag dör, och däremellan händer en hel del. Kyrkan fyller en viktig plats vid i alla fall fyra tillfällen.

För att boka dop, vigsel eller om ni har frågor kring begravning eller konfirmation vänligen ring pastorsexpeditionen 0431-415170.