Kom nära

KOM NÄRA! kallar vi i Hjärnarp-Tåstarps församling vårt projekt inom ramen för "Inspirera Lärande och samlas kring Hoppet". Undervisning är en dimension av församlingens grundläggande uppgift och av vår kallelse som kristna alltsedan urkyrkan. Varje tid skapar specifika förutsättningar och därmed utmaningar för hur detta arbete ska bedrivas.

En tydlig tendens i vår tid är att kunskapen om kristen tro minskar. I ett mångkulturellt samhälle bedriver inte skolan kristendomskunskap. Desto viktigare att Svenska kyrkan erbjuder undervisning för sina medlemmar. Det handlar om ett ökat behov av lärande om kristen tro som också är grunden för vårt missionsuppdrag. Det är om detta stiftets projekt "Inspirera Lärande och samlas kring Hoppet" handlar och där Hjärnarp-Tåstarps församling finns med, tillsammans med flera församlingar i Lunds stift.

Målet för vår församling är att vi vill skapa intresse att vara med i processen. Kyrkan är en del av samhället och har mycket att erbjuda människor; bringa hopp och glädje i livet, men hon är också en viktig samtalspartner i människors utsatthet. Vi vill "komma nära" varandra och Jesus Kristus. Samhället är under ständig förändring och ska kyrkans uppdrag vara relevant måste vi hålla oss uppdaterade med hur samhället ser ut. Varje verksamhet vi bedriver måste ställa sig frågan: hur kan detta projekt berika församlingens verksamhet. Vi såg att det arbetssätt som projektet lär är ett viktigt redskap för vårt fortsatta uppdrag.

Vi har gjort en grundlig inventering av den redan befintliga verksamheten och gjort en analys av vår närmaste omvärld och av de tendenser och trender som vi kan avläsa i vår samtid. Vi har använt statistik men också inomkyrkliga rapporter och samhällsrapporter för att kunna få en så god grund som möjligt för vår vidare bedömning. Men också använt vår känsla som vägledande och som lett fram till vårt ställningstagande.

Pedagogiskt nytänkande är viktigt där vi skapar en grund i tanken att varje människa har gudserfarenhet och på ett aktivt och positivit sätt har mycket att tillföra och lära. Fördjupning i redan befintlig verksamhet, men också nya projekt har tillkommit.

Bland annat har församlingen under hösten starta upp ett ”After workis”. Målgruppen är familjer med barn och ungdomar. Vi träffas en gång i månaden för att laga mat tillsammans, måltidsgemenskap och också kortare föredrag med samtal kring aktuella frågor kring barn och föräldraskap.

En ny samtalsgrupp har också startat upp i åldersgruppen 50-60 år. Livets stora frågor är i centrum såsom evolutionslära och skapelseberättelse, ont och gott, kärlek och sexualitet m.m.

Våren 2016 avser vi starta upp en utbildning för kyrkvaktmästare till fördjupning kring frågor som rör kyrkoåret, gudstjänstrummet och symbolik, reflektion kring döden, samtal kring sorg och diakonal hållning, tro och tradition. Tanken är att den sammanlagt ska omfatta 40 timmar uppdelad i tre moduler. I första hand skulle den utbildningen kunna omfatta anställda inom Bjäre kontrakt.

Under 2014 påbörjades också ett större musikprojekt om olika människors väg till tro. Hjärnarp Tåstarps församling är värd för projektet, men hela Lunds stift kommer att bjudas in att delta. Utgångspunkten är att möta människor från olika bakgrunder, livssituationer och åldrar och samtala om Gud och vad det innebär att vara kristen. Samtalen kommer att filmas för att sedan visas på något sätt. Intervjuare och tonsättare är Stefan Klaverdal. Filmare och klippare är Thomas Romlöv och projektledare är Ann Lidgren.

Vill Du vara med eller är intresserad av att veta mer är Du välkommen att kontakta Ann Lidgren.
E-mailadress ann.lidgren@svenskakyrkan.se