Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barngrupp och kör Lightkids

från 6 år

OBS!! Vi startar upp den 14 januari 2020

Vi träffas tisdagar mellan 16:30-17:45 i Sockenstugan Tåstarp

Är du sångglad och vill sjunga, leka lekar och prova på drama? 

Vi medverkar vid familjegudstjänsterna några gånger per termin och vid lucia.

Information om körerna och verksamheten kontakta Richard Wieland, körledare och kyrkomusiker. Eller Petra Oddson, barnledare.

Epost richard.wieland@svenskakyrkan.se eller 0431-415313 

petra.oddson@svenskakyrkan.se eller 0431-415311