Tid för eftertanke 25 mars

Sång och föredrag - Livsvandring med Gud Nösslinge kyrka 18.00

Anna-Karin Kasperson från EKHO pratar om sin livsvandring med Gud.

Mårten Nordhall  sjunger solosång