Foto: Maria Edvinsson

Tack till förtroendevalda som slutar

På vinterfesten 11 januari avtackades avgående medlemmar med tal, applåder och blomster

Styra och leda…

Vid årsskiftet började den nya mandatperioden för de som efter höstens kyrkoval skall vara med och leda församlingens arbete. Många nya har tillkommit och några slutar som förtroendevalda.

På församlingens vinterfest avtackades avgående medlemmar ur kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Vi tackar er som funnits med i församlingens styrande organ  för ert engagemang och för er tid och vi önskar både före detta och nuvarande förtroendevalda allt gott och Guds välsignelse.

Här är en lista med namn och vilken post de nu lämnat:

Monica Wall - Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige och Personalutskott

Åse Dragstedt - Kyrkoråd, Kyrkofullmäktige och Hunnestads sockenråd

Ingela Åström - Kyrkoråd

Helge Nilsson - Kyrkofullmäktige och Grimetons sockenråd

John Strandberg - Kyrkofullmäktige och Församlingsverksamhetsutskottet

Karl-Olof Wallner - Kyrkofullmäktige

Lisbeth Lundén - Kyrkofullmäktige

Eva Skogar - Kyrkofullmäktige

Berit Karlsson - Kyrkofullmäktige

Agneta Johansson - Kyrkofullmäktige

Johan Törnäng - Kyrkofullmäktige

Monica Ingemarsson - Kyrkofullmäktige

Erik Johansson - Kyrkofullmäktige

Inger Brosved - Internationella gruppen

Ingrid Bergström - Hunnestads sockenråd

Ragnhild Gustafsson - Nösslinge sockenråd

Sven-Göran larsson - Rolfstorps sockenråd

Elsa Olsson - Skällinge sockenråd

Lennart Bertilsson - Grimetons sockenråd

Britt-Marie Josefsson - Skällinge sockenråd