Sticklingsbytardag

17 september 9.30-11.30. Rolfstorps församlingshem

Torsdag den 17 september byter vi sticklingar på Vuxen-Barn 9:30-11:30. Stickling mot stickling eller köp för en tia.

Pengarna vi samlar in går till ACT svenska kyrkans internationella arbete: katastrofinsatser.

 

Din gåva går bland annat till:

·       Insatser för att människor i lägren ska klara kommande monsunperiod

·       Utdelning av näringsrik mat i säkra miljöer

·       Tillgång till rent vatten och toaletter samt hygienartiklar

·       Tillgång till mediciner och sjuk- och hälsovård

·       Psykosocialt stöd, bland annat genom mötescenter, teater och säkra lekplatser

·       Utbildning om genusbaserat våld, trafficking och våld i hemmet

·       Säkra platser för ammande mammor