SOULKIDz

För dig i åk F - 3

Soul Kidz träffas på onsdagar en gång i månaden kl. 15.45 – 17.00 i Rolfstorps församlingshem (slutar den som hämtar dig senare, prata med oss). Vi som är med i SoulKidz har samling och sen pysslar, fikar, leker, snickrar och grejar vi.  Ibland är vi med i gudstjänsten för små och stora. Vi hämtar på fritids i Rolfstorp, berätta för pedagogerna att vi får hämta vid varje tillfälle. Det räcker att du anmäler dig en gång per termin, så räknar vi med att du kommer varje gång.

Vårterminen 2020:

5 februari

18 mars

22 april

13 maj

Anmälan till Li Almgren 0340-664083 senast fredag 13 september.  Vi behöver veta namn, ålder, allergier, telefon.nr till föräldrar och adress. Begränsat antal platser